Poradna

-
Který orgán obce rozhoduje o účasti ve veřejné dražbě? Kdo rozhoduje o navyšování nabídek?
 

Je možné v obecně závazné vyhlášce od poplatků osvobodit společenské organizace působící na území obce? Rádi bychom podpořili činnost místních spolků.
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

-
 

Vzory dokumentů: Poskytování informací

Vzory smluv a podání jsou rozčleněny do podsložek pro snadnější vyhledávání:

 

 
Hledání v databázi dokumentů

Poskytování informací

Odložení žádosti z důvodu nedoplnění žádosti Žádosti o informace lze podávat poměrně neformálně, ale jisté náležitosti mít musejí. Pokud tyto náležitosti chybějí, povinný subjekt vyzve k doplnění. Pokud žádost doplněna není (nebo ani není možné žadatele vyzvat), pak je žádost odložena. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Odložení žádosti z důvodu nezaplacení úhrady Povinný subjekt může (ale nemusí) účtovat za poskytnutí informace úhradu určitých nákladů. Pokud není úhrada zaplacena, povinný subjekt žádost odloží. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Odmítnutí žádosti o informace Pokud žadatel požaduje informace, jejichž poskytnutí zákon zakazuje, je třeba o tom vydat rozhodnutí, ve kterém jsou uvedeny důvody, proč není možné informaci poskytnout. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace Tímto vyrozuměním sděluje povinný subjekt žadateli o informace, že žádost nebude možné vyřídit v zákonné lhůtě a bude třeba lhůtu prodloužit. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Rozhodnutí o odvolání dle § 16a InfZ Tímto rozhodnutím obecní úřad jakožto nadřízený orgán zrušil rozhodnutí podřízeného orgánu, kterým byla zamítnuta žádost o informace. Obecní úřad odvolání vyhověl a věc vrátil. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Rozhodnutí o stížnosti dle § 16a InfZ Tímto rozhodnutím nadřízený orgán vyhovuje stížnosti žadatele na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace, a přikazuje mu, aby požadované informace poskytl. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti Tento vzor správního rozhodnutí se týká tzv. řízení o žádosti, kdy žádostí se rozumí (na rozdíl od tzv. podnětu k zahájení řízení z moci úřední) kvalifikované podání, jehož samotným doručením správnímu orgánu je řízení zahájeno a správní orgán je povinen o žádosti rozhodnout. Vzor obsahuje zákonné formální náležitosti rozhodnutí a splňuje i elementární požadavky na jeho obsahové odůvodnění. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Sazebník úhrad za poskytnutí informací Zákon o svobodném přístupu k informacím umožňuje obci účtovat úhradu, jednak za náklady (poštovné, kopie, nosiče dat), jednak za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Výše úhrad vychází ze sazebníku, který povinný subjekt (v tomto případě obec) vydává. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Vyřízení žádosti - poskytnutí informace O poskytnutí informace se rozhodnutí nevydává (pokud je žádosti v plném rozsahu vyhověno). Je však vhodné, aby poskytnutí informace mělo alespoň základní náležitosti, jako např. v přiloženém vzoru. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Výzva k doplnění žádosti Pokud žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. neobsahuje některé požadované náležitosti (např. adresu žadatele), touto výzvou lze žadatele vyzvat, aby žádost doplnil. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Výzva k upřesnění žádosti Ze žádosti o informace musí být zřejmé, o jaké informace žadatel žádá. Pokud to není zřejmé, povinný subjekt vyzve žadatele, aby svou žádost upřesnil. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
15. října - 5. listopadu 2019

Výstava NEVIDITELNÉ BYTOSTI

Praha
15. října 2019 10:00-13:00

Seminář Podpora obcí v boji se suchem a nedostatkem vody

Roudnice nad Labem
16. října 2019 10:00-13:00

Seminář Podpora obcí v boji se suchem a nedostatkem vody

Strakonice
17. října 2019 09:00-15:00

Seminář Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách Praha 10 Vršovice, 28. Pluku 29B, dražební sál

 
detail akce
17. října 2019 10:00-13:00

Komise pro informatiku

Praha, Kancelář Svazu
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2019 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.