Poradna

-
Jakým způsobem si mají výbory smlouvy ke kontrole vyžádat, existuje povinnost orgánů obce jim je poskytnout?
 
Jaký je vztah mezi písmenem f/ (právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostat-né působnosti) a písmenem g/ (právo podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty) § 16 odst. 2 zákona o obcích?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

XXII. celostátní finanční konference

21. - 22. listopadu 2019, Praha

-
 

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC

Anotace:

Cílem kurzu je prohloubit a aktualizovat znalosti úředníků v problematice zákona o úřednících a v oblasti prováděcích právních předpisů, zpevnit a zvýšit znalost kontextu zákona, jednotlivých ustanovení a pojmů, zvýšit schopnost účastníků aplikovat Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků do praxe.

Časová dotace: 8 výukových hodin (výuková hodina = 45 minut)

Rámcový vzdělávací program:

  1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA Č. 312/2002 SB., O ÚŘEDNÍCÍCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

·seznámení s kontextem zákona a prováděcími právními předpisy

·základní pojmy zákona

 

2.    PRACOVNÍ POMĚR ÚŘEDNÍKA

·         předpoklady pro vnik pracovního poměru úředníka, předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu

·         výběrové řízení

·         převedení na jinou funkci, odvolání z funkce

 

3.   PRÁVA A POVINNOSTI ÚŘEDNÍKA

·         práva a povinnosti úředníka

·         důsledky z porušení povinností,

·         právo na odstupné

 

4.   VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ

·         druhy prohlubování kvalifikace

·         počítání lhůt

·         akreditace (instituce/programu)

·         rovnocennost vzdělávání

 

5.   JUDIKATURA, PŘÍKLADY Z PRAXE, DISKUZE

·         ukázky aplikace zákona prostřednictvím judikatur a modelových příkladů

·         diskuze

·         zodpovídání dotazů účastníků

 

Časová dotace

VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT

ČASOVÁ DOTACE

  1. Úvod do problematiky zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

2 hodiny

  1. Pracovní poměr úředníka

1 hodiny

  1. Práva a povinnosti úředníka

2 hodiny

  1. Vzdělávání úředníků

2 hodiny

  1. Judikatura, příklady z praxe, diskuze

1 hodina

Celková doba vzdělávání

8 výukových hodin

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
17. - 21. září 2019

Veletrh FOR ARCH 2019

PVA EXPO PRAHA Beranových 667 Praha 9 Letňany

Největší stavební veletrh v České republice FOR ARCH – stavební veletrh s nejdelší tradicí v ČR představuje pro české i zahraniční vystavovatele výbornou příležitost pro prezentaci svých služeb a výrobků v mezinárodní konkurenci. 

 
detail akce
24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce
26. září 2019 09:00-11:00

Komora měst

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 09:00-11:00

Komora obcí

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 11:00-13:00

Rada Svazu

Rezidence RoSa, Praha 8
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2019 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.