Poradna

-
Lze stanovit vnitřní kontrolu dodržování jednacího řádu?
 

Musí občan s trvalým pobytem v obci vlastnící rodinný domek platit vždy místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, i když tvrdí, že žije sám, odpad neprodukuje, popelnici nemá a služba spojená s likvidací odpadu mu není poskytována?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Územní plánování v praxi ÚSC

Anotace:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se základním právním rámcem oboru územního plánování, se zaměřením na nástroje územního plánování, jejich možnosti a omezení. Dále se účastník kurzu seznámí komplexně s procesem pořizování dokumentů územního plánování, a to především z pohledu praxe.

 

Časová dotace: 8 výukových hodin (výuková hodina = 45 minut)

Rámcový vzdělávací program:

1.            Prostředky regulace rozvoje obce

·         závazné dokumenty (územní plán, regulační plán, vymezení zastavěného území)

·         nezávazné dokumenty (územní studie)

·         výhody a nevýhody jednotlivých nástrojů územního plánování, jejich možnosti a omezení

·         situace obce bez územního plánu (důsledky absence ÚP)

 

2.            Postupy při pořizování jednotlivých nástrojů územního plánování v základním nárysu

·         základní kroky procesního postupu (s nástinem časového harmonogramu)

·         jak lze územně plánovací dokumenty realizovat co nejefektivněji

 

3.            Právní postavení obce v procesu pořizování

·         práva obce vůči úřadu územního plánování (pořizovateli) a zpracovateli územně plánovacích dokumentů

·         omezení věcných řešení územního plánu vyplývající z právních předpisů

 

4.            Nejčastější problémy v praxi a jak je řešit

·         počet a postavení subjektů zúčastněných na procesu pořizování (vč. problematiky smluvních vztahů a rozdělení kompetencí mezi pořizovatele – zpracovatele – zástupce samosprávy)

·         profesní odlišnosti náhledů na přípravu dokumentů ÚP (architekt – právník - soudce)

·         vypořádání námitek a připomínek

·         žalobní rizika, soudní praxe

·         nejčastější vady na úseku územního plánování shledávané při soudním přezkumu

 

Časová dotace:

 

VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT

ČASOVÁ DOTACE

  1. Prostředky regulace rozvoje obce

2      výuková hodina

  1. Postupy při pořizování jednotlivých nástrojů územního plánování v základním nárysu

2      výuková hodina

  1. Právní postavení obce v procesu pořizování

2      výuková hodina

  1. Nejčastější problémy v praxi a jak je řešit

            2    výuková hodina

           Celková doba vzdělávání

            8 výukových hodin

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 
1. dubna 2020

Krajské setkání Plzeňský kraj

Parkhotel Plzeň
 
2. dubna 2020

Krajské setkání Karlovarský kraj

KÚ Karlovarského kraje
 
7. dubna 2020

Krajské setkání Ústecký kraj

KÚ Ústeckého kraje
 
14. dubna 2020

Krajské setkání Královehradeckého kraje

KÚ Královehradeckého kraje
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2020 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.