Poradna

-
Jak postupovat při obdržení žádosti občana podle § 16, odst. 2, písm. f) zákona o obcích?
 
Má obec povinnost jednací řád vydat?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

XXII. celostátní finanční konference

21. - 22. listopadu 2019, Praha

-
 

Územní plánování v praxi ÚSC

Anotace:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se základním právním rámcem oboru územního plánování, se zaměřením na nástroje územního plánování, jejich možnosti a omezení. Dále se účastník kurzu seznámí komplexně s procesem pořizování dokumentů územního plánování, a to především z pohledu praxe.

 

Časová dotace: 8 výukových hodin (výuková hodina = 45 minut)

Rámcový vzdělávací program:

1.            Prostředky regulace rozvoje obce

·         závazné dokumenty (územní plán, regulační plán, vymezení zastavěného území)

·         nezávazné dokumenty (územní studie)

·         výhody a nevýhody jednotlivých nástrojů územního plánování, jejich možnosti a omezení

·         situace obce bez územního plánu (důsledky absence ÚP)

 

2.            Postupy při pořizování jednotlivých nástrojů územního plánování v základním nárysu

·         základní kroky procesního postupu (s nástinem časového harmonogramu)

·         jak lze územně plánovací dokumenty realizovat co nejefektivněji

 

3.            Právní postavení obce v procesu pořizování

·         práva obce vůči úřadu územního plánování (pořizovateli) a zpracovateli územně plánovacích dokumentů

·         omezení věcných řešení územního plánu vyplývající z právních předpisů

 

4.            Nejčastější problémy v praxi a jak je řešit

·         počet a postavení subjektů zúčastněných na procesu pořizování (vč. problematiky smluvních vztahů a rozdělení kompetencí mezi pořizovatele – zpracovatele – zástupce samosprávy)

·         profesní odlišnosti náhledů na přípravu dokumentů ÚP (architekt – právník - soudce)

·         vypořádání námitek a připomínek

·         žalobní rizika, soudní praxe

·         nejčastější vady na úseku územního plánování shledávané při soudním přezkumu

 

Časová dotace:

 

VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT

ČASOVÁ DOTACE

  1. Prostředky regulace rozvoje obce

2      výuková hodina

  1. Postupy při pořizování jednotlivých nástrojů územního plánování v základním nárysu

2      výuková hodina

  1. Právní postavení obce v procesu pořizování

2      výuková hodina

  1. Nejčastější problémy v praxi a jak je řešit

            2    výuková hodina

           Celková doba vzdělávání

            8 výukových hodin

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
17. - 21. září 2019

Veletrh FOR ARCH 2019

PVA EXPO PRAHA Beranových 667 Praha 9 Letňany

Největší stavební veletrh v České republice FOR ARCH – stavební veletrh s nejdelší tradicí v ČR představuje pro české i zahraniční vystavovatele výbornou příležitost pro prezentaci svých služeb a výrobků v mezinárodní konkurenci. 

 
detail akce
24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce
26. září 2019 09:00-11:00

Komora měst

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 09:00-11:00

Komora obcí

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 11:00-13:00

Rada Svazu

Rezidence RoSa, Praha 8
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2019 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.