Poradna

-

Naše obec je členem svazku obcí. Návrh rozpočtu tohoto svazku obcí je vždy řádně vyvěšen na úřední a elektronické desce. Musí rozpočet svazku schvalovat naše zastupitelstvo obce, nebo stačí, když jej odsouhlasí starostové (zástupci obcí) na svazku? Jak je tomu v případě závěrečného účtu svazku?
 
Jaké informace se zveřejňují na profilu zadavatele v případě veřejné zakázky malého rozsahu v hodnotě nad 500 000,- Kč?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

XXII. celostátní finanční konference

21. - 22. listopadu 2019, Praha

-
 

Strategické plánování

Anotace:
Cílem kurzu je prohloubení znalostí a dovedností úředníků územních samosprávných celků v oblasti strategického plánování. Absolvent kurzu pochopí nezbytnost strategického plánování ve vztahu k udržitelnému rozvoji obcí, životní cyklus strategického rozvojového plánu, strategii tvorby strategického plánu a prostřednictvím modelových příkladů se naučí praktické aspekty přípravy strategického plánu.
 
Časová dotace: 8 výukových hodin (výuková hodina = 45 minut)
Rámcový vzdělávací program:
 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ OBCÍ A STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ
·         vysvětlení základních pojmů a principů udržitelného rozvoje obcí
·         udržitelný rozvoj v právních normách a dokumentech
·         MA21 a role místní správy
·         vztah územního rozvoje a strategického plánování
·         definice pojmů, historický kontext, typy strategických plánů
·         význam strategického plánu pro rozvoj obce
·         finanční aspekty strategického plánování
 
STRATEGICKÝ PLÁN
·         struktura strategického plánu (praktické ukázky správně a nesprávně koncipovaného strategického plánu, vizualizace strategického plánu)
·         navazující akční plán a jeho odlišení od strategie - od obecného ke konkrétnímu (vizualizace akčního plánu)
·         komponenty strategického plánu - analytická část, návrhová část, implementační část
·         kontrola a vyhodnocování plnění strategie, závěry hodnocení
·         korekce strategie zahrnující doporučení z evaluace
·         nástroje ke kontrole a hodnocení
·         praktické ukázky, řešení modelových situací, diskuze nad dotazy účastníků
 
 
Časová dotace
VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT
ČASOVÁ DOTACE
       Udržitelný rozvoj obcí a strategické plánování
4 výukové hodiny
2     Strategický plán
4 výukových hodin
Celková doba vzdělávání
8 výukových hodin

 

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
17. - 21. září 2019

Veletrh FOR ARCH 2019

PVA EXPO PRAHA Beranových 667 Praha 9 Letňany

Největší stavební veletrh v České republice FOR ARCH – stavební veletrh s nejdelší tradicí v ČR představuje pro české i zahraniční vystavovatele výbornou příležitost pro prezentaci svých služeb a výrobků v mezinárodní konkurenci. 

 
detail akce
24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce
26. září 2019 09:00-11:00

Komora měst

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 09:00-11:00

Komora obcí

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 11:00-13:00

Rada Svazu

Rezidence RoSa, Praha 8
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2019 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.