Poradna

-
Má zrušení přijatého usnesení vliv na platnost již na základě tohoto usnesení uzavřené smlouvy?
 
Je možné obecně závaznou vyhlášku usnesením zastupitelstva zrušit nebo změnit?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Strategické plánování

Anotace:
Cílem kurzu je prohloubení znalostí a dovedností úředníků územních samosprávných celků v oblasti strategického plánování. Absolvent kurzu pochopí nezbytnost strategického plánování ve vztahu k udržitelnému rozvoji obcí, životní cyklus strategického rozvojového plánu, strategii tvorby strategického plánu a prostřednictvím modelových příkladů se naučí praktické aspekty přípravy strategického plánu.
 
Časová dotace: 8 výukových hodin (výuková hodina = 45 minut)
Rámcový vzdělávací program:
 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ OBCÍ A STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ
·         vysvětlení základních pojmů a principů udržitelného rozvoje obcí
·         udržitelný rozvoj v právních normách a dokumentech
·         MA21 a role místní správy
·         vztah územního rozvoje a strategického plánování
·         definice pojmů, historický kontext, typy strategických plánů
·         význam strategického plánu pro rozvoj obce
·         finanční aspekty strategického plánování
 
STRATEGICKÝ PLÁN
·         struktura strategického plánu (praktické ukázky správně a nesprávně koncipovaného strategického plánu, vizualizace strategického plánu)
·         navazující akční plán a jeho odlišení od strategie - od obecného ke konkrétnímu (vizualizace akčního plánu)
·         komponenty strategického plánu - analytická část, návrhová část, implementační část
·         kontrola a vyhodnocování plnění strategie, závěry hodnocení
·         korekce strategie zahrnující doporučení z evaluace
·         nástroje ke kontrole a hodnocení
·         praktické ukázky, řešení modelových situací, diskuze nad dotazy účastníků
 
 
Časová dotace
VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT
ČASOVÁ DOTACE
       Udržitelný rozvoj obcí a strategické plánování
4 výukové hodiny
2     Strategický plán
4 výukových hodin
Celková doba vzdělávání
8 výukových hodin

 

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 
1. dubna 2020

Krajské setkání Plzeňský kraj

Parkhotel Plzeň
 
2. dubna 2020

Krajské setkání Karlovarský kraj

KÚ Karlovarského kraje
 
7. dubna 2020

Krajské setkání Ústecký kraj

KÚ Ústeckého kraje
 
14. dubna 2020

Krajské setkání Královehradeckého kraje

KÚ Královehradeckého kraje
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2020 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.