Poradna

-
Je možné stížností podle § 175 správního řádu napadnout porušení jednacího řádu zastupitelstva nebo rady obce?
 
Kteří úředníci musí absolvovat zkoušku zvláštní odborné způsobilosti?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Stavební zákon v praxi ÚSC

Anotace:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit posluchače s aktuálními otázkami stavebního práva, a to jak dle stávající právní úpravy, tak i s přihlédnutím k plánovaným legislativním změnám. Hlavní témata budou věnována aktuálním otázkám územního plánování a následnému povolování, kolaudaci staveb. Pozornost bude zaměřena především na sporné či komplikované otázky s cílem usnadnit úředníkům snazší řešení vybraných otázek v praxi. 

Časová dotace: 8 výukových hodin (výuková hodina = 45 minut)

Rámcový vzdělávací program:

A. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

 • cíle a úkoly územního plánování, stručná charakteristika jednotlivých nástrojů územního plánování
 • zásady územního rozvoje – řádný a zkrácený postup při pořizování zásad územního rozvoje
 • regulační plán, územní plán
 • povolování staveb v obcích bez územního plánu 

B. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A ÚZEMNÍ SOUHLAS

 • stavby nevyžadující územní rozhodnutí ani územní souhlas
 • územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouva, územní souhlas, územní řízení, společné územní a stavební řízení, integrace posouzení EIA do řízení podle stavebního zákona 

C. STAVEBNÍ ŘÁD

 • povolení a ohlášení staveb, stavby nevyžadující povolení ani ohlášení
 • stavební povolení, ohlášení stavby
 • stavební řízení se zaměřením na náležitosti žádostí o povolení a odstraňování jejich nedostatků (výzvy stavebníkům, lhůty pro vyřízení žádosti)
 • kolaudační rozhodnutí / kolaudační souhlas 

D. NEPOVOLENÉ „ČERNÉ STAVBY“ A ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB

 • vymezení nepovolených staveb, nařízení odstranění stavby, žádost o dodatečné povolení stavby
 • povinnost stavebních úřadu nařídit odstranění staveb 

Časová dotace:

VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT

ČASOVÁ DOTACE

1.    Územní plánování vč. základní charakteristiky jednotlivých nástrojů

1 výuková hodina

2.    Územní plán

1 výuková hodina

3.    Územní rozhodnutí a územní souhlas

1 výuková hodina

4.    Povolování a ohlašování staveb

2 výukové hodiny

5.    Kolaudace staveb

1 výuková hodina

6.    Nařízení odstranění stavby

1 výuková hodina

7.    Proces dodatečného povolování staveb

1 výuková hodina

8.    Celková doba vzdělávání

8 výukových hodin

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 
1. dubna 2020

Krajské setkání Plzeňský kraj

Parkhotel Plzeň
 
2. dubna 2020

Krajské setkání Karlovarský kraj

KÚ Karlovarského kraje
 
7. dubna 2020

Krajské setkání Ústecký kraj

KÚ Ústeckého kraje
 
14. dubna 2020

Krajské setkání Královehradeckého kraje

KÚ Královehradeckého kraje
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2020 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.