Poradna

-
Musí být počet členů výboru vždy lichý?
 
Jaké formy hlasování jsou přípustné?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

XXII. celostátní finanční konference

21. - 22. listopadu 2019, Praha

-
 

Stavební zákon v praxi ÚSC

Anotace:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit posluchače s aktuálními otázkami stavebního práva, a to jak dle stávající právní úpravy, tak i s přihlédnutím k plánovaným legislativním změnám. Hlavní témata budou věnována aktuálním otázkám územního plánování a následnému povolování, kolaudaci staveb. Pozornost bude zaměřena především na sporné či komplikované otázky s cílem usnadnit úředníkům snazší řešení vybraných otázek v praxi. 

Časová dotace: 8 výukových hodin (výuková hodina = 45 minut)

Rámcový vzdělávací program:

A. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

 • cíle a úkoly územního plánování, stručná charakteristika jednotlivých nástrojů územního plánování
 • zásady územního rozvoje – řádný a zkrácený postup při pořizování zásad územního rozvoje
 • regulační plán, územní plán
 • povolování staveb v obcích bez územního plánu 

B. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A ÚZEMNÍ SOUHLAS

 • stavby nevyžadující územní rozhodnutí ani územní souhlas
 • územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouva, územní souhlas, územní řízení, společné územní a stavební řízení, integrace posouzení EIA do řízení podle stavebního zákona 

C. STAVEBNÍ ŘÁD

 • povolení a ohlášení staveb, stavby nevyžadující povolení ani ohlášení
 • stavební povolení, ohlášení stavby
 • stavební řízení se zaměřením na náležitosti žádostí o povolení a odstraňování jejich nedostatků (výzvy stavebníkům, lhůty pro vyřízení žádosti)
 • kolaudační rozhodnutí / kolaudační souhlas 

D. NEPOVOLENÉ „ČERNÉ STAVBY“ A ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB

 • vymezení nepovolených staveb, nařízení odstranění stavby, žádost o dodatečné povolení stavby
 • povinnost stavebních úřadu nařídit odstranění staveb 

Časová dotace:

VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT

ČASOVÁ DOTACE

1.    Územní plánování vč. základní charakteristiky jednotlivých nástrojů

1 výuková hodina

2.    Územní plán

1 výuková hodina

3.    Územní rozhodnutí a územní souhlas

1 výuková hodina

4.    Povolování a ohlašování staveb

2 výukové hodiny

5.    Kolaudace staveb

1 výuková hodina

6.    Nařízení odstranění stavby

1 výuková hodina

7.    Proces dodatečného povolování staveb

1 výuková hodina

8.    Celková doba vzdělávání

8 výukových hodin

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
17. - 21. září 2019

Veletrh FOR ARCH 2019

PVA EXPO PRAHA Beranových 667 Praha 9 Letňany

Největší stavební veletrh v České republice FOR ARCH – stavební veletrh s nejdelší tradicí v ČR představuje pro české i zahraniční vystavovatele výbornou příležitost pro prezentaci svých služeb a výrobků v mezinárodní konkurenci. 

 
detail akce
24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce
26. září 2019 09:00-11:00

Komora měst

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 09:00-11:00

Komora obcí

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 11:00-13:00

Rada Svazu

Rezidence RoSa, Praha 8
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2019 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.