Poradna

-
Může finanční nebo kontrolní výbor kontrolovat obcí založené obchodní společnosti a jiné právnické osoby?
 
Co se rozumí pod pojmem osobní údaj?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

XXII. celostátní finanční konference

21. - 22. listopadu 2019, Praha

-
 

Občanský zákoník - Smluvní agenda pro obce

Anotace:

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit kompetence úředníků a vedoucích úředníků územních samosprávných celků v oblasti smluvního práva s přihlédnutím ke specifickému postavení územních samosprávných celků jako smluvní strany. Absolvent vzdělávacího programu se naučí orientovat v jednotlivých druzích smluv a rozlišovat mezi absolutními a relativními majetkovými právy, bude umět rozhodnout, jaký způsob zajištění závazků používat a bude vědět, jakým způsobem závazky vznikají, jak se mění a jak zanikají. V rámci kurzu se účastníci seznámí s koncepcí odpovědnosti za škodu, včetně obecných a zvláštních skutkových podstat a způsobem náhrady škody. Celý kurz je prakticky zaměřený a účastníci se, prostřednictvím praktických příkladů, seznámí s nejrůznějšími aspekty vybraných smluv.

Časová dotace: 16 výukových hodin (výuková hodina = 45 minut)

Rámcový vzdělávací program:

 1. Úvod do problematiky smluvního práva dle občanského zákoníku

 

 1. Závazky z právních jednání
 • Právní jednání
 • Základní zásady smluvního práva
 • Kontraktační proces
 • Základní instituty zajištění a utvrzení dluhů práva, dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů, smluvní pokuta, uznání dluhu)
 • Změny závazků, zánik závazků
 • Pojmy podnikatel a spotřebitel
 • Specifika spotřebitelských smluv
 • Některá specifika smluv uzavíraných obcemi

 

 1. Závazky z protiprávního jednání a z jiných právních důvodů
 • Předsmluvní odpovědnost
 • Základní instituty deliktního práva
 • Předpoklady vzniku odpovědnosti za škody Obecné skutkové podstaty vzniku odpovědnosti za škodu
 • Některé vybrané zvláštní skutkové podstaty
 • Způsoby a rozsah náhrady škody
 • Závazky z jiných právních důvodů

 

 1. Smluvní typy a příklady jejich využití
 • Kupní smlouva, darovací smlouva, smlouvy o přenechání věcí k využití druhým, smlouva o dílo, smlouvy příkazního typu, vybrané méně časté druhy smluv

 

Časová dotace:

VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT

ČASOVÁ DOTACE

Úvod do problematiky smluvního práva dle občanského zákoníku

4 výukové hodiny

Závazky z právních jednání

4 výukové hodiny

Závazky z protiprávního jednání a z jiných právních důvodů

4 výukové hodiny

Smluvní typy a příklady jejich využití

4 výukové hodiny

Celková doba vzdělávání

16 výukových hodin

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
17. - 21. září 2019

Veletrh FOR ARCH 2019

PVA EXPO PRAHA Beranových 667 Praha 9 Letňany

Největší stavební veletrh v České republice FOR ARCH – stavební veletrh s nejdelší tradicí v ČR představuje pro české i zahraniční vystavovatele výbornou příležitost pro prezentaci svých služeb a výrobků v mezinárodní konkurenci. 

 
detail akce
24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce
26. září 2019 09:00-11:00

Komora měst

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 09:00-11:00

Komora obcí

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 11:00-13:00

Rada Svazu

Rezidence RoSa, Praha 8
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2019 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.