Poradna

-
Jak rozumět povinnosti „vyřídit“ návrh, připomínku nebo podnět podle § 16, odst. 2, písm. g) zákona o obcích?
 
Je třeba vydávat zvláštní usnesení o počtu členů osadního výboru?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

XXII. celostátní finanční konference

21. - 22. listopadu 2019, Praha

-
 

Agenda přestupků v podmínkách ÚSC

Anotace:

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit znalosti a dovednosti úředníků v oblasti přestupkové agendy v podmínkách územních samosprávných celků. V rámci kurzu bude účastníkům poskytnut systematický výklad vybraných ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (s důrazem na jejich praktické využití v podmínkách územních samosprávných celků), osvojí si postupy správného a efektivního vedení řízení o přestupcích. Absolvovaní kurzu jim napomůže připravit na úspěšné složení zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích.

Časová dotace: 8 výukových hodin (výuková hodina = 45 minut)

Rámcový vzdělávací program:

 1. Úvod do problematiky přestupků:
 • základní pojmy používané v přestupkové agendě, prameny právní úpravy přestupků
 • působnost zákona č. 250/2016 Sb.

 

 1. Odpovědnost za přestupek:
 • odpovědnost fyzické osoby, právnické osoby, podnikající fyzické osoby
 • okolnosti vylučující protiprávnost, zánik odpovědnosti za přestupek
 • správní tresty a jejich ukládání

 

 1. Řízení o přestupcích:
 • postup před zahájením řízení, zahájení řízení, průběh řízení, rozhodnutí o přestupku, odvolání
 • zvláštní druhy řízení

 

 1. Přestupková agenda územních samosprávných celků:
 • orgány územních samosprávných celků řešící přestupkovou agendu
 • veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
 • přehled a evidence přestupků
 • požadavky na oprávněnou úřední osobu
 • typické problémy přestupkové agendy v podmínkách územních samosprávných celků
 • obsahově relevantní judikatura a závěry Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání

 

Časová dotace:

VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT

ČASOVÁ DOTACE

1. Úvod do problematiky přestupků

1 výuková hodina

2. Odpovědnost za přestupek

2 výukové hodiny

3. Řízení o přestupcích

3 výukové hodiny

4. Přestupková agenda územních samosprávných celků

2 výukové hodiny

Celková doba vzdělávání

8 výukových hodin

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
17. - 21. září 2019

Veletrh FOR ARCH 2019

PVA EXPO PRAHA Beranových 667 Praha 9 Letňany

Největší stavební veletrh v České republice FOR ARCH – stavební veletrh s nejdelší tradicí v ČR představuje pro české i zahraniční vystavovatele výbornou příležitost pro prezentaci svých služeb a výrobků v mezinárodní konkurenci. 

 
detail akce
24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce
26. září 2019 09:00-11:00

Komora měst

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 09:00-11:00

Komora obcí

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 11:00-13:00

Rada Svazu

Rezidence RoSa, Praha 8
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2019 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.